GO88_Bầu Cử Quốc Hội Khoá 15 – Mục Đích Và Ý Nghĩa

Bầu Cử Quốc Hội Khoá 15 - Mục Đích Và Ý Nghĩa
85 / 100

Bầu cử Quốc hội Khoá 15 là sự kiện chính trị quan trọng của Việt Nam, nơi người dân có cơ hội thể hiện quyền dân chủ và đóng góp vào việc xây dựng và quản lý quốc gia. Bài viết này GO88 sẽ điểm qua mục đích và ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử Quốc hội này.

Mục đích của Bầu Cử Quốc Hội Khoá 15

Cuộc bầu cử đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu chính trị và xã hội của Việt Nam như:

 • Bầu ra đại diện cho Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện và xã: Mục đích chính của cuộc bầu cử là để lựa chọn các đại diện cho nhân dân tại các cấp hành chính và lập pháp. Các đại diện này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân và tham gia vào việc xây dựng và quản lý quốc gia.
 • Tạo sự đồng bộ trong bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt: Cuộc Bầu cử Quốc hội Khoá 15 cũng có mục tiêu đảm bảo sự đồng bộ trong việc bố trí và sắp xếp cán bộ lãnh đạo quan trọng trong hệ thống chính trị. Điều này đặc biệt quan trọng đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng trong các cơ quan Nhà nước ở cấp Trung ương và địa phương.
 • Xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: Cuộc bầu cử này đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện hệ thống Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Điều này bảo đảm rằng quyền làm chủ của nhân dân được thực hiện một cách chặt chẽ, do nhân dân và vì nhân dân.
 • Lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân: Cuộc Bầu cử Quốc hội Khoá 15 có mục tiêu quan trọng là chọn ra những đại diện có phẩm hạnh, năng lực và lòng dũng cảm. Họ sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
 • Nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân: Cuộc bầu cử này được coi là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong năm 2021, với mục tiêu đảm bảo sự tham gia tích cực và đúng pháp luật của người dân, cùng với việc bầu chọn những đại diện xuất sắc nhất cho tương lai của quốc gia.
Mục đích của Bầu Cử Quốc Hội Khoá 15
Mục đích của Bầu Cử Quốc Hội Khoá 15

Ý nghĩa của Bầu Cử Quốc Hội Khoá 15

Cuộc bầu cử diễn ra vào ngày chủ nhật, ngày 23-5-2021, mang theo nhiều ý nghĩa trọng đại như:

Ngày hội dân chủ

Cuộc bầu cử này đánh dấu một ngày hội quan trọng của toàn dân, nơi mọi người trực tiếp tham gia cuộc vận động chính trị và hoạt động dân chủ. Ngày này, người dân có cơ hội lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của họ tại các cơ quan quyền lực Nhà nước.

Sự kiện chính trị quan trọng

Cuộc Bầu cử Quốc hội Khoá 15 là một sự kiện quan trọng trong đời sống xã hội của đất nước và từng địa phương trong năm 2021. Nó góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, và đóng góp vào mục tiêu quốc gia về sự giàu có, mạnh mẽ, dân chủ, công bằng, và văn minh.

Ý nghĩa của Bầu Cử Quốc Hội Khoá 15
Ý nghĩa của Bầu Cử Quốc Hội Khoá 15

Thể hiện sự dân chủ

Cuộc bầu cử này thể hiện bản chất dân chủ của chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nó minh họa mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân và Nhà nước, trong đó việc Bầu cử Quốc hội Khoá 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trực tiếp thể hiện sự tham gia tích cực của Nhân dân.

Mặc dù, đất nước vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, bao gồm âm mưu đe dọa sự ổn định và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Điều này đặc biệt đòi hỏi sự đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân để vượt qua mọi khó khăn, đảm bảo sự phát triển bền vững của quốc gia. Đây không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng, mà còn là cơ hội cho nhân dân thể hiện quyền dân chủ và đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Quy trình Bầu Cử Quốc Hội Khoá 15

Quy trình Bầu Cử Quốc Hội Khoá 15
Quy trình Bầu Cử Quốc Hội Khoá 15

Quy trình của cuộc Bầu Cử này ở Việt Nam gồm các bước sau đây:

 • Chuẩn bị và tổ chức bầu cử: Trước ngày bầu cử, các cơ quan chức năng chuẩn bị tất cả cần thiết, bao gồm việc cập nhật danh sách cử tri. Ngày bầu cử, các trung tâm bỏ phiếu được mở cửa để người dân đến bỏ phiếu.
 • Bỏ phiếu: Người dân đi đến trung tâm bỏ phiếu và lựa chọn ứng viên hoặc đảng họ muốn bầu. Họ bỏ phiếu bằng cách đánh dấu vào tên ứng viên hoặc đảng trên tờ phiếu bầu.
 • Tính phiếu: Sau khi người dân bỏ phiếu, tổ chức bầu cử tiến hành kiểm tra, đếm và ghi nhận phiếu bầu từ cử tri.
 • Tổng hợp kết quả: Kết quả bầu cử từ tất cả các trung tâm bỏ phiếu được tổng hợp để xác định kết quả cuối cùng.
 • Công bố kết quả: Kết quả chính thức của cuộc Bầu cử Quốc hội Khoá 15 được công bố và công khai trước công chúng.
 • Lễ nhậm chức: Đại biểu và đại diện được bầu sẽ tham gia lễ nhậm chức tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nơi họ sẽ tuyên thệ và bắt đầu nhiệm kỳ của mình.

Lời kết

GO88 mong rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu sâu hơn về tầm quan trọng của cuộc bầu cử Quốc hội Khoá 15 trong lịch sử và sự phát triển của Việt Nam. Theo dõi chuyên mục BẦU CUA trên GO88để cập nhật tin hay mỗi ngày nhé!

Trả lời

error: Content is protected !!
Tắt [X]